VAPAA KÄYTTÖOIKEUS VAI YKSINKÄYTTÖOIKEUS?

Vapaa käyttöoikeus:

 

 • Toimittajalla (kuvaajalla) säilyy yksinomainen ja täydellinen (sekä moraaliset että taloudelliset oikeudet kattava) tekijänoikeus kuviin, asiakkaalle annetaan vain oikeuksiltaan rajattu käyttöoikeus tämän valitsemiin kuviin.

 •  Tämä tarkoittaa mm. sitä, että kuvia ja videoita ei saa muokata tai laatia niistä muita johdettuja teoksia (esim. kuvakollaasit, videokollaasit) ilman toimittajan (kuvaajan) lupaa – niitä tulee käyttää sellaisinaan siinä muodossa, jossa ne on asiakkaalle toimitettu.

 •  Käyttöoikeus mahdollistaa kuvien ja videon pysyvän käytön asiakkaan omiin käyttötarkoituksiin (joiden toteuttamiseen voi käyttää esim. ulkopuolista markkinointiapua, mutta lopputuloksen tulee tulla vain asiakkaan käyttöön) sopimuksessa sovittuun lisenssihintaan.

 •  Käyttöoikeus ei mahdollista kuvien myymistä tai muuta luovuttamista edelleen; kyse on siis nimenomaan asiakkaan omasta käytöstä.

 •  Asiakas sitoutuu noudattamaan hyviä journalistisia tapoja kuvien julkaisun yhteydessä sekä kunnioittamaan suunnittelijan/arkkitehdin respektioikeutta.

 • Samanlaisia käyttöoikeuksia voidaan myöntää toimittajan (kuvaajan) toimesta sen muillekin asiakkaille, eli kyseessä ei ole asiakkaan yksinoikeus kuvien käyttöön.

 •  Toimittaja takaa, että aineiston käyttöoikeuksia lunastava kolmas osapuoli sitoutuu ennen kuvien toimitusta noudattamaan hyviä journalistisia tapoja kuvien julkaisun yhteydessä sekä kunnioittamaan suunnittelijan/arkkitehdin respektioikeutta.

 •  Kuvaaja voi muutoinkin käyttää kuvia haluamiinsa muihin tarkoituksiin, esimerkiksi oman toimintansa mainostamiseen ja referenssitöinä.

 Yksinkäyttöoikeus:

 • Eroaa yo. vapaasta käyttöoikeudesta siten, että toimittaja (kuvaaja) ei voi myöntää käyttöoikeuksia muille asiakkailleen asiakkaan ostaman yksinoikeuslisenssin ollessa voimassa.

 • Yksinoikeuslisenssin on määräaikainen, yhdestä kolmeen vuoteen, jonka umpeuduttua asiakas voi lunastaa uuden määräaikaisuuden ennalta sovittuun hintaan.

 • Määräajan umpeuduttua yksinkäyttöoikeus muuttuu vapaaksi käyttöoikeudeksi.